Evaluatie programma i-sociaal domein

APE heeft een evaluatie uitgevoerd van het programmabureau i-sociaal domein. Gemeenten en zorgaanbieders zijn na de decentralisaties in het Sociaal Domein (Wmo en Jeugdwet) samen verantwoordelijk voor het functioneren van de keten. Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bouw van een effectief stelsel te onderstrepen is het programma Informatievoorziening Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders (programma i-Sociaal Domein) 1 januari 2016 van start gegaan.

Dit programma is de opvolger van aparte programma’s aan de kant van gemeenten en zorgaanbieders. Het doel van het programma is een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de administratieve lasten, het verbeteren van de informatievoorziening en het vergroten van de rechtmatigheid in het Sociaal Domein.

De evaluatie betreft de effectiviteit van de activiteiten van het programma over het jaar 2016. Voor de evaluatie heeft APE data geanalyseerd en gesprekken gevoerd bij gemeenten en zorgaanbieders in de WMO en in de jeugdhulp. Bij VWS is de evaluatie input voor de besluitvorming omtrent mogelijke verplichtstelling van onderdelen van de uitvoering.