Conversie kosten voormalige AWBZ

APE heeft in opdracht van de directie Zorgverzekeringen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het onderzoek ‘Conversie kosten voormalige AWBZ: langdurige GGZ 2015 en indeling lGGZ t-1 ten behoeve van de OT-2018’ uitgevoerd. Dit onderzoek sluit aan op een reeks onderzoeken naar het vereveningskenmerk ‘gebruik van intramurale GGZ in t-1’ ten behoeve van het risicovereveningsmodel voor de langdurige geneeskundige gezondheidszorg (lGGZ) die APE eerder uitvoerde.

In eerdere onderzoek is onder andere de uitstroom naar de Wet langdurige zorg, de opbouw van de gebruikersgroep en het aantal onlogische zorgtrajecten tussen 2013 en 2012 onderzocht. Vervolgens is dit onderzoek herhaald met gegevens over 2014. In dit rapport hebben we gegevens over 2015 gebruikt om de totale kosten van de langdurige GGZ van 2015 representatief te maken voor 2018, om de aantallen verzekerden en kosten van de verschillende categorieŽn van het iGGZ-criterium te tonen en om de onlogische zorgpaden en data-inconsistenties voor 2015 te inventariseren.