Onderzoek naar de werkwijze van Acture

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de Ziektewet-uitkering aan zieke flexwerkers (uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband) zelf te betalen en hun ziekteverzuim zelf te begeleiden in plaats van dit bij UWV onder te brengen. Bedrijven die het ZW-risico zelf dragen (zogeheten eigenrisicodragers), kunnen ervoor kiezen de begeleiding van het verzuim aan een private organisatie uit te besteden.

Acture is een private uitvoerder van de Ziektewet. Naar aanleiding van berichtgeving in de media heeft APE in opdracht van Acture de werkwijze van de private uitvoerder onderzocht. Centraal stond de vraag of Acture in haar werkwijze ongerechtvaardigde activering van zieke flexwerkers organiseert teneinde het ziekteverzuim zo kort mogelijk te houden.

Door gesprekken te voeren met zieke flexwerkers, casemanagers van Acture, door Acture gecontracteerde bedrijfsartsen en werkgevers, en door gegevens van Acture over contactfrequentie, sancties en bezwaar- en beroepzaken te analyseren zijn we tot de bevinding gekomen dat Acture geen systematische druk uitoefent op verzekerden om zich hersteld te melden. Dat neemt niet weg dat er incidenteel wel sprake is van druk die verzekerden als ongerechtvaardigd ervaren. Het onderzoek geeft aan dat er ook op een aantal andere punten aanleiding is tot ontevredenheid over de werkwijze van Acture. De aanbevelingen die APE doet om die knelpunten te verlichten, zullen door Acture overgenomen worden.

Zie voor nadere informatie over dit onderzoek het uitgebreide persbericht.

Download hier de eindrapportage 'Verzuimbegeleiding door Acture'.