Marktonderzoek Nederlandse Galerie Associatie

APE heeft voor de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) een marktonderzoek gedaan. Daartoe zijn 101 Van de 440 galeries voor hedendaagse kunst geënquêteerd en 6 betrokkenen bij de kunstsector geïnterviewd. Het onderzoek is op 25 september 2017 gepresenteerd op de jaarlijkse ledenvergadering van de NGA.

Bekijk de factsheet voor de belangrijkste uitkomsten van het enquete-onderzoek.