Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2009-2016

Begin november is de Cultuurmonitor 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze monitor is in samenwerking tussen APE en Dialogic opgesteld en brengt de economische ontwikkelingen in de sectoren film, podiumkunsten, musea en beeldende kunst in beeld. Hierbij worden twee kanten belicht: enerzijds de productie en creatie, en anderzijds de distributie, vertoning en presentatie.

In de meeste sectoren is tussen 2009 en 2016 een positieve trend in zowel aanbod als bezoek te zien. Bioscoopbezoeken zijn bijvoorbeeld met 25% gestegen. Uitvoeringen van rijksgesubsidieerde gezelschappen stegen met 14% en bezoeken met 12%. Bij uitvoeringen van vrije theaterproducenten is de stijging 31%, maar bij het aantal bezoeken 8%. Bezoeken aan musea zijn met 42% toegenomen. Ook in de sector beeldende kunst is er sprake van een toename van het aantal activiteiten en bezoeken.

Lees hier het eindrapport.

Dit onderzoek vormde samen met andere onderzoeken input voor Cultuur in Beeld, een uitgave van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.