Verkenning Randvoorwaarden Beschermd Thuis

De VNG commissie ‘Toekomst Beschermd Wonen’ (commissie Dannenberg) adviseert om beschermd wonen om te vormen naar zoveel mogelijk zelfstandig wonen met de noodzakelijke bescherming en ondersteuning.

APE heeft in opdracht van de brancheverenigingen Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland een verkenning gemaakt van de investeringsopgave voor gemeenten om de randvoorwaarden voor ‘een beschermd thuis’ te kunnen realiseren.
Voor de verkenning is onder andere gesproken met gemeenten, aanbieders van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daarnaast is gebruik gemaakt van bestaande studies en databronnen.

Uit de verkenning blijkt dat in gemeenten op dit moment nog onvoldoende sprake is van een infrastructuur die een 'beschermd thuis' voor mensen met een psychische aandoening mogelijk maakt. Investeringen in passende huisvesting, langdurige begeleiding, hulp bij het vinden van werk en dagbesteding en de inzet van ervaringsdeskundigen brengen aanvankelijk hogere kosten met zich mee. Deze investeringen zijn nodig om sociale inclusie te realiseren.

Download hier het rapport of lees meer op de website van Federatie Opvang.