Analyses voorstellingen rijksgesubsidieerde podiumkunstgezelschappen

Het Fonds Podiumkunsten (FPK) heeft APE gevraagd een aantal analyses uit te voeren van voorstellingen van rijksgesubsidieerde podiumkunstgezelschappen. Het FPK heeft hiervoor een aantal hypotheses geformuleerd.

Hypothese 1 luidde dat voorstellingen in Amsterdam meer bezoeken trekken dan de voorstellingen in de rest van Nederland. Hypothese 2 was dat voorstellingen van producties van gezelschappen in hun eigen standplaats meer bezoeken trekken dan voorstellingen van dezelfde productie buiten de standplaats. De derde hypothese luidde dat voorstellingen in hun eigen standplaats de meeste bezoeken trekken, maar dat ze in Amsterdam toch nog meer bezoeken trekken. Als vierde hypothese had FPK dat het aandeel gesubsidieerd aanbod op de VSCD-podia regionaal en/of per genre verschilt. Tot slot was hypothese 5 dat FPK-instellingen steeds meer producties moeten maken om aan hun speelbeurten te komen, omdat ze per productie steeds minder voorstellingen kunnen afzetten met minder publiek.

Met behulp van de speellijsten voor de jaren 2013-2016, de gegevens uit het datawarehouse voor de jaren 2009 t/m 2016 en data van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) over 2016 heeft APE deze hypotheses getoetst. Het rapport over dit onderzoek kunt u hier lezen.