Praktische handreiking 'Vaststellen begeleidingsnoodzaak' ontwikkeld

In samenwerking met een groot aantal professionals in de praktijk ontwikkelden het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (Academisch Medisch Centrum) en APE Public Economics bv (APE) een handreiking voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak bij werk. Het betreft de begeleidingsnoodzaak van cliënten met een structureel functionele beperking, van wie nog niet bekend is welk werk ze gaan doen. Doel van het project was een hulpmiddel te ontwikkelen ter ondersteuning van de professionele oordeelsvorming over de inhoud, omvang en duur van de begeleiding.

Het nut en bruikbaarheid van de handreiking is onderzocht in de praktijk. De handreiking structureert het beoordelingsproces van de professional (zoals arbeidsdeskundige, klantmanager, consulent, jobcoach, begeleiders uit VSO en Praktijkonderwijs), maar neemt de professionele beoordeling niet over. Het hulpmiddel (in de vorm van een Exceltool en toelichting inclusief handige tips en tricks) levert met een relatief beperkte tijdsinvestering een overzichtelijk en goed bruikbaar eindoordeel over de begeleidingsnoodzaak op.


De handreiking met toelichting en het onderzoeksrapport over het ontwikkeltraject zijn nu beschikbaar en gratis te downloaden. Ook is er een beknopte samenvatting beschikbaar.


Voor meer informatie over de handreiking kunt u contact opnemen met onderzoeker Stefan van der Veen door te mailen naar s.vanderveen@ape.nl of bellen met 06-13 96 83 35.