Knelpunten en successen banenafspraken in de overheidssector

In het Sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. De afspraak stelt dat overheidswerkgevers 25.000 banen voor arbeidsbeperkten realiseren vóór 2024 en de marktsector 100.000 banen vóór 2026. De overheidswerkgevers hebben de tussentijdse doelstelling niet behaald, waardoor de quotumregeling per 2018 voor de overheidssector in werking is getreden

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft APE onderzoek gedaan naar de knelpunten en mogelijkheden voor de overheid om de banenafspraak te realiseren. Het onderzoek heeft tot doel een breed inzicht te creŽren in de knelpunten, successen en verdere mogelijkheden voor het realiseren van de banenafspraak. De focus ligt daarbij op de overheidssectoren Rijk, decentrale overheden, onderwijs (MBO en hoger onderwijs) en de universitair medisch centra (UMCís). Het rapport sluit af met specifieke aanbevelingen aan de betrokken ministeries, arbeidsmarktregioís en individuele overheidswerkgevers om de banenafspraak tot een succes te maken. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn verschillende onderzoeksactiviteiten ondernomen en georganiseerd, zoals oriŽnterende interviews, een documentanalyse, focusgroepen, een digitale enquÍte en verdiepingssessies.

Het onderzoeksrapport is op 2 juli 2018 door staatssecretaris Van Ark, als bijlage bij een kamerbrief, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het gehele rapport kunt u hier lezen. De brief van staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer is hier terug te lezen.