Evaluatieonderzoek van het Sectorplan VO 'Samen voor voortgezet werkvermogen'

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van VOION, het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds van het Voortgezet onderwijs. Het sectorplan VO heeft een looptijd van juli 2015 tot september 2017.

De evaluatie omvat een nulmeting, een procesmeting en een effectmeting.
In het kader van het sectorplan worden op zon 200 scholen maatregelen ingezet om de professionele dialoog in de scholen te versterken en het werkvermogen en de employability van het personeel te vergroten. In principe kunnen zon 8500 werknemers uit het voortgezet onderwijs deel nemen aan de activiteiten. Denk daarbij aan trainingen voor leidinggevenden, gesprekskringen, intervisiegroepen en loopbaantrainingen.

APE evalueert deze maatregelen: doen ze wat ze beogen en leveren ze de scholen op wat nodig is? Er vinden verschillende series met interviews plaats met de bedenkers van de maatregelen, een aantal uitvoerders en schoolleiders. Daarnaast wordt aan alle deelnemers van de activiteiten gevraagd om voor de start en een half jaar na afloop van een activiteit een online vragenlijst in te vullen.

Het onderzoek loopt tot september 2017.