Onderzoek naar de financiële positie van Zaltbommel

In opdracht van de rekenkamercommissie onderzocht APE de financiële positie van Zaltbommel.

De rekenkamercommissie van de gemeente Zaltbommel heeft de taak de kaderstellende en controlerende functie van de raad te versterken. In die rol heeft de commissie mede naar aanleiding van signalen van onzekerheden over de financiŽle positie vanuit de gemeenteraad APE gevraagd de financiŽle positie van de gemeente te onderzoeken. Daarbij is terug- en vooruitgekeken en zijn voor geselecteerde begrotingsonderdelen financiŽle gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. APE heeft voor dit onderzoek samengewerkt met Frontin PAUW.

Het onderzoek geeft (toekomstige) raadsleden inzicht in de financiŽle situatie van de gemeente en de gevoeligheid van de begroting op geselecteerde dossiers.