Veranderingen klantenbestand Sociale Dienst

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft APE gevraagd om een verkenning naar de veranderingen in het klantenbestand van Drechtsteden. De komende jaren zal het klantenbestand van de Sociale Dienst veranderen als gevolg van demografische veranderingen, economische ontwikkelingen en als gevolg van de invoering van de Participatiewet en andere veranderingen in de sociale zekerheidswetgeving zoals de verhoging van de AOW leeftijd en de verkorting van de maximale WW duur.

Aan de hand van vergelijkingen met referentiegemeenten, een scenarioanalyse, en analyse van de bekostiging heeft APE de toekomstige ontwikkeling van de bijstandsuitkeringen in Drechtsteden in kaart gebracht.