Een tekort aan nieuwe instroom van bedrijfsartsen?

De arbeidsgerelateerde zorg en de wetgeving daaromtrent is aan het veranderen. De SER heeft in 2014 een advies uitgebracht over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg (TAZ). Daarnaast luidt de sector zelf al jaren de noodklok over het tekort aan (nieuwe instroom van) bedrijfsartsen.

Het Ministerie van SZW heeft APE opdracht gegeven te onderzoeken in hoeverre interveniŽren noodzakelijk is en welke stakeholders welke interventies zouden kunnen doen. Interventies zijn inderdaad gewenst, vooral inzake het aantrekkelijk maken van het vak van bedrijfsarts en tal van suggesties hiertoe komen in het rapport ter sprake. In het onderzoek is, naast deskresearch, een vragenlijst uitgezet onder medische studenten, bedrijfsartsen in opleiding, bedrijfsartsen uit het hele veld en arboverpleegkundigen.

Tevens zijn er interviews gehouden met o.a. opleiders, verzekeringsartsen, zijinstromers, vertegenwoordigers van arbodiensten, beroepsorganisaties, verzekeraars, werkgevers en werknemers. De stakeholders uit de sector van de arbeidsgerelateerde zorg waren vertegenwoordigd in een klankbordgroep.

Het APE-rapport 'De instroom van bedrijfsartsen' is door minister Asscher op 27 november 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. De kamerbrief van de minister is hier te vinden.

Een tweede onderzoeksrapport van APE werd tegelijkertijd aangeboden, dit betreft een verkenning naar een kennisinfrastructuur Arbeid en Zorg.