Monitoring en evaluatie pilots ziektewet

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft APE de sectorpilots begeleiding ziektewet gemonitord en geevalueerd. De pilots vonden plaats in de sectoren vervoer, detailhandel en transport. Vanuit deze sectoren werden in totaal 210 mensen begeleid die ziek zijn na afloop van hun dienstverband: deze mensen werden bij wijze van experiment niet begeleid door UWV, maar door de sector waarin zij het laatst werkzaam waren.

Om de hoge instroom van werknemers zonder vast contract in de ZW te verminderen heeft het kabinet met sociale partners afgesproken dat zij ervoor verantwoordelijk blijven dat minder mensen een beroep doen op de Wet WIA en dat zij in pilots gericht op re-integratie hiertoe innovatieve werkwijzen ontwikkelen.

Uit de pilots blijkt dat de ZW-duur van deze ZW-gerechtigden in de deelnemende sectoren aanzienlijk korter is dan bij de controlegroep (begeleid door UWV): 44 tot 55 dagen. Ten opzichte van een gemiddelde ZW-duur van 280 dagen betekent dit een besparing van 16 tot 20%. Uit het onderzoek blijkt dat er geen verschil in uitstroom naar werk is. Qua WIA-instroom is ook geen verschil te zien tussen de experimentele groep en controlegroep. De aanpak van de sectoren in deze pilots heeft dus een positief effect op kortdurende ziektegevallen, maar vermindert uiteindelijk de WIA-instroom niet.

Lees hier het eindrapport 'Monitoring en evaluatie pilots Ziektewet' en de kamerbrief.