Monitor economische ontwikkelingen in de culturele sector 2013-2015, deel 3

Het ministerie van OCW wil in de periode 2013-2015 meer zicht krijgen op de economische ontwikkelingen in de culturele sector, met betrekking tot publiek, aanbod, prijs en financiering. De economische situatie beïnvloedt mede het on-dernemend vermogen en de verdiencapaciteit van gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instellingen. In het onderzoek dient het verschil inzichtelijk te worden gemaakt tussen de effecten van de economische crisis enerzijds, en hervormingen van het cultuurbeleid anderzijds.

Om dit doel te bereiken, wordt in 2013, 2014 en 2015 een jaarlijkse monitor uitgevoerd, met als onderwerp de ontwikkelingen in het voorafgaande jaar. APE voert samen met Rebel Group de monitor uit. De monitor dient zowel algemene sectorale ontwikkelingen inzichtelijk te maken, als ook inzicht te geven in trends in de culturele sector.

In de nieuwe cultuursubsidieperiode 2013-2016 zijn bezuinigingen doorgevoerd. De monitor 2015 rapporteert over de periode 2009-2014 en laat dus de ontwikkeling tot en met het tweede jaar van de nieuwe cultuursubsidieperiode zien. In de capita selecta van dit jaar wordt ingegaan op de regionale spreiding en prijs- en inkomenselasticiteit. Bij de analyse van de regionale spreiding worden waar mogelijk de ontwikkelingen vergeleken tussen de G9-steden en de rest van Nederland.

Lees hier het rapport 'Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2009-2014'.

Het onderzoek vormt (samen met andere onderzoeken) input voor Cultuur in Beeld 2015, een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.