Evaluatie Prins Clausfonds

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft APE in 2015, als deel van het onderzoeksteam, het activiteitenprogramma van het PCF (tussentijds) geëvalueerd. De evaluatie besloeg de periode 2012-2016. Het onderzoek was gericht op de relevantie, doelmatigheid en doeltreffendheid van de drie programma’s van het PCF: Cultural Emergency Response, Grants and Collaborations and Awards. Met deze programma’s zet het PCF zich in voor sociale en culturele ontwikkeling in (post) conflict en ontwikkelingslanden.

Het onderzoeksteam bestond uit Phil Compernolle, Riemer Koops, Anne van Dam, Zaw Lynn, Abla ElBahrawy en Stef Kolman. Hierdoor beschikte het onderzoeksteam over uitgebreide expertise op het gebied van culturele, sociale en economische ontwikkeling.

Wegens haar financiŽle expertise was APE verantwoordelijk voor het doelmatig-heidsvraagstuk. Hiervoor zijn er verschillende interviews afgenomen met pro-grammamanagers en financiŽle experts en financiŽle documenten geanalyseerd.

De efficiŽntie van het PCF is de laatste jaren toegenomen, maar er is nog ruimte voor verbetering. APE heeft aanbevolen om de interne procedures monitoring en evaluatie en externe communicatie te verbeteren.

De uitkomsten van de evaluatie vindt u in het rapport ĎMoving Worldsí.