Quickscan praktijkvariatie dialyse en niertransplantatie

Om meer inzicht te krijgen in het huidige zorgaanbod en de praktijkvariatie hier-binnen heeft APE in opdracht van de Nierstichting een onderzoek uitgevoerd naar praktijkvariatie van de belangrijkste proces- en uitkomstindicatoren voor nierfunctievervangende behandelingen. Hiermee kan de hypothese worden getoetst of er tussen instellingen verschillen bestaan in kwaliteit van zorg.

Deze Quick Scan betreft een kwantitatieve analyse van ZiZo kwaliteitsindicatoren voor de nierfunctievervangende behandeling - dialyse en niertransplantatie - binnen de 2e lijn en academische centra.