Evaluatie Week van de Loopbaan

Eind 2015/begin 2016 evalueerde APE in opdracht van het A&O-fonds Water-schappen de Week van de Loopbaan 2015. In deze week stond de loopbaanont-wikkeling van medewerkers bij waterschapsorganisaties centraal. Zowel de ont-wikkeling binnen de eigen functie, als mobiliteit binnen de organisatie en de sector.

Met de beknopte evaluatie is zicht geboden op de opbrengsten (het bereik van de week en de eerste effecten van deze week in de organisatie). Ook is in kaart gebracht wat tips zijn bij vergelijkbare evenementen voor waterschapsorganisaties en voor het A&O-fonds.

Begin 2016 is het evaluatierapport ‘Wat beweegt? Evaluatie Week van de Loop-baan 2015’ opgeleverd. Zie het artikel in themamagazine ‘De Praktijk’.

Voor meer informatie, neem contact op met projectleider Vera Haanstra-Veldhuis.