Het Vacatureonderzoek 2015

APE heeft samen met Conclusr Research het Vacatureonderzoek 2015 uitgevoerd. Dit tweejaarlijkse onderzoek, in opdracht van UWV, richt zich op de vraagzijde van de arbeidsmarkt: hoeveel vacatures hebben bedrijven vervuld en welke wervingskanalen zijn daarvoor ingezet?

Naast de gebruikelijke onderdelen als vacature-eisen en kenmerken van aange-nomen personen, zijn bij dit onderzoek ook de gevolgen van de vergrijzing voor bedrijven en de eventuele aanwezigheid en oorzaken van moeilijk vervulbare vacatures aan bod gekomen.

Conclusr Research heeft bedrijven telefonisch geënquêteerd, waarna APE de uitkomsten heeft geanalyseerd en hierover heeft gerapporteerd. UWV heeft het rapport getiteld 'Vacatures in Nederland 2015: Personeelswerving in beeld' gepubliceerd.

De media haakt aan op de reeds gepubliceerde onderzoeksresultaten: de Volks-krant schrijft over de toenemende werkloosheid onder 50-plussers en de oorza-ken hiervan.