Inkomensonderzoek schrijvers en vertalers

In opdracht van het Nederlands Letterenfonds (NLF) en de Vereniging van Letterkundigen (VvL) heeft APE onderzoek gedaan naar de inkomensposi-tie van Nederlandse schrijvers en vertalers.

Het onderzoek laat zien dat het inkomen van auteurs lager is dan modaal. Dit komt overeen met recente bevindingen omtrent de culturele sector van de SER en van de Raad voor Cultuur. Auteurs die geaffilieerd zijn met het NLF en/of lid zijn van de VvL lid hebben echter een inkomen dat 14 pro-cent hoger is dan het gemiddelde voor alle auteurs. Professionele betrok-kenheid bij het schrijversvak blijkt dus verschil uit te maken. Meer dan de helft van de auteurs onderhandelt (bijna) nooit. De 44 procent van de au-teurs die wel onderhandelt stelt dat onderhandelen meestal het gewenste re-sultaat oplevert. Onderhandelen loont dus.

Het rapport 'Inkomensonderzoek schrijvers en vertalers' is gepubliceerd door het Nederlands Letterenfonds en tevens via onze website te downloaden. De belangrijkste conclusies zijn te vinden in de publiekssamenvatting op pagina 1.