Onderzoek niet-verzilverde zorg Bollenstreek

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek houdt, net als vele andere gemeenten, budget over op de Wmo in 2015. ISD Bollenstreek ziet dat veel cliënten hun indicaties niet, of niet volledig verzilveren. ISD Bollenstreek wil graag weten waarom en heeft APE Public Economics gevraagd om dat te onderzoeken.

APE heeft daarop een enquÍte uitgezet onder indicatiehouders. In totaal zegt 85% van de geŽnquÍteerde overgangscliŽnten en 90% van de geŽnquÍteerde nieuwe cliŽnten de zorg te hebben gekregen die volgens hen nodig is. Hetzij via een Wmo aanbieder die niet bij ISD Bollenstreek bekend is, hetzij via een WLZ aanbieder die niet door de gemeente wordt bekostigd. Ten slotte geldt voor sommige cliŽnten dat zij minder zorg hebben geconsumeerd dan is geÔndiceerd omdat zij door ziekte tijdelijk niet in staat waren zorg te ontvangen, of omdat zij zeggen de zorg niet meer nodig te hebben.

De lage verzilvering is vooral een administratief fenomeen. In werkelijkheid is de zorgconsumptie hoger dan de lage verzilveringsgraad (47%) in de systemen van ISD Bollenstreek suggereert. Ten eerste omdat nog niet alle facturen, van in het systeem bekende aanbieders, door ISD Bollenstreek zijn verwerkt. En ten tweede omdat het CIZ voor een groot aantal overgangscliŽnten uitsluitend de indicaties overgedragen heeft en geen gegevens over de zorgaanbieders heeft verstrekt. Een groot deel van deze cliŽnten, zo blijkt uit de enquÍte, ontvangt wel degelijk zorg. Zorg die dus niet in de boeken van ISD Bollenstreek terecht komt. Ten slotte blijkt een deel van de lage verzilvering te wijten aan niet actuele indicaties. Dat laatste geldt vooral bij overgangscliŽnten.

Het komt heel weinig voor dat indicaties niet, of niet volledig worden verzilverd vanwege de hoogte van de eigen bijdrage. Ook zorgmijding als reden voor lage verzilvering komt nauwelijks voor.

Opvallend is wel dat bijna ťťn op de tien geŽnquÍteerde cliŽnten aangeeft niet op de hoogte te zijn van zijn of haar indicatie. Een deel van hen zegt geen indica-tie te hebben aangevraagd, maar een ander deel wil wel degelijk zorg ontvangen maar is zich er niet van bewust dat voor hen zorg geÔndiceerd is.

APE Public Economics en Frontin PAUW organiseren 16 juni in Utrecht een actualiteitenseminar voor gemeentelijke beleidsambtenaren en controllers naar aanleiding van de berichten dat veel gemeenten een overschot realiseren op hun Wmo budget. Het seminar gaat over de ervaringen in de gemeenten en over de lokale beleidsreacties.

Voor meer informatie over het onderzoek niet-verzilverde zorg Bollenstreek zie het rapport of de managementsamenvatting.