Geneesmiddelenvergoedingen voor patiënten

In Nederland zijn extramurale geneesmiddelen met een vergelijkbare werking ingedeeld in clusters. Voor elk cluster is een limiet vastgesteld voor de vergoeding van geneesmiddelen voor een patiënt. Wanneer een patiënt een geneesmiddel gebruikt dat duurder is dan deze limiet, dan betaalt de patiënt zelf bij. Dit komt in de praktijk met de huidige limieten weinig voor. Het ministerie van VWS overweegt om de vergoedingslimieten te herijken.

Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van herijking heeft APE een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS. Met behulp van econometrische modellen zijn de effecten in kaart gebracht van switchen naar een ander -goedkoper- geneesmiddel. Ook is berekend wat de omvang van bijbetalingen zou worden voor patiŽnten bij veranderingen van de vergoedingslimiet. En hoe hoog kunnen bijbetalingen opstapelen voor patiŽnten die meerdere geneesmiddelen gebruiken? Het ministerie van VWS gebruikt de resultaten van het onderzoek voor beleidsontwikkeling op het gebied van geneesmiddelenvergoedingen.

Bekijk hier het eindrapport en de kamerbrief.