Second opinion PMJ-ramingen capaciteitsbehoefte gevangeniswezen

Ape heeft voor het ministerie van Veiligheid en Justitie een second opnion uitgevoerd van het PMJ-model.

Ieder jaar stelt het Ministerie van Veiligheid en Justitie de zogenaamde PMJ-ramingen op. Met het Prognosemodel JustitiŽle ketens (PMJ) wordt de ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte in de strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke keten geraamd.
In het Algemeen Overleg Gevangeniswezen van 30 maart jl. is vanuit de Kamer het voorstel gedaan een second opinion uit te laten voeren op het PMJ-model om zeker te stellen dat de ramingen kunnen worden beschouwd als deugdelijke cijfers waarop op de lange termijn het juiste beleid kan worden gebaseerd.
Vanwege de onafhankelijkheid en de specifieke kwantitatieve kennis heeft het ministerie APE gevraagd deze second opinion uit te voeren. Hierbij heeft APE gekeken naar de wetenschappelijke onderbouwing van dat deel van het model dat de capaciteitsbehoefte in de strafrechtelijke keten raamt, de betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens en de plausibiliteit van de aannames die in de modellen gehanteerd worden. Op basis van een review van het model, interviews met betrokken partijen, en eerdere evaluaties van het PMJ-model heeft APE geconcludeerd dat het model op econometrische gronden goed in elkaar zit. Wel constateert APE dat voor het gevangeniswezen de voorspelfouten en de onzekerheidsmarges groot zijn. APE doet een aantal aanbevelingen waarmee deze eventueel verkleind kunnen worden. Het gehele rapport kunt u hier teruglezen. De brief van Staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer is hier terug te lezen.
drs. P.J.M. Wilms
drs. P.J.M. Wilms
Heeft u een vraag over een onderwerp binnen het domein openbaar bestuur en justitie? Neem dan contact op met Peter Wilms via 06 5534 1136.