Vier jaar ervaring met het patiëntenpanel

Sinds 2012 betrekt ZonMw een patiëntenpanel bij de beoordelingen van subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek. De verwachting is dat het vroegtijdig betrekken van patiënten in het subsidiebeoordelingsproces zorgt voor een betere verankering van het patiëntenperspectief in onderzoek.

Op verzoek van ZonMw heeft APE de eerste effecten van het betrekken van een patiŽntenpanel onderzocht. Hiermee beperkt de effectmeting zich tot het eerste jaar waarin het patiŽntenpanel betrokken was. De onderzoekers hebben gekeken naar zowel effecten in het proces als bij de uitkomsten en naar verklaringen voor de gevonden effecten.

Op basis van een kwalitatieve effectmeting constateren de onderzoekers dat het betrekken van het patiŽntenpanel een positief effect heeft op de mate van participatie van ervaringsdeskundigen in door ZonMw gefinancierd onderzoek. Op andere aspecten (proces en uitvoering) heeft het patiŽntenpanel geen (meetbaar) effect. Hiervoor zijn verschillende verklaringen te geven. Verklaringen zijn te vinden in het feit dat het proces van de inzet van het patiŽntenpanel nog in de startfase was en nog kon worden aangescherpt. Daarnaast is er een groot aantal andere factoren en initiatieven gaande om het patiŽntenperspectief te verankeren waardoor het effect van het panel moeilijk te isoleren is.

De onderzoekers concluderen dat er ruimte voor verbetering is in het subsidiebeoordelingsproces van ZonMw in relatie tot het patiŽntenpanel. Zij doen elf aanbevelingen. Deze richten zich vooral op het stroomlijnen en expliciteren van het beoordelingsproces en het vergroten van de kwaliteit van het panel.

Bekijk hier het eindrapport 'Vier jaar ervaring met het patiŽntenpanel'.

Labels: Zorg
drs. M.M. van Asselt
drs. M.M. van Asselt
Iedereen in Nederland moet toegang hebben tot kwalitatief goede en betaalbare gezondheidszorg. Het beperken van (de groei van) de zorguitgaven dient zo min mogelijk ten koste te gaan van de kwaliteit. Onder meer demografische ontwikkelingen, nieuwe geneesmiddelen, technologische innovaties en de decentralisatie zorgen voor veranderingen in de zorg. Onze medewerkers zetten hun expertise graag in om verschillende stakeholders, zoals gemeenten, stichtingen, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS, te ondersteunen bij het aanpakken van de uitdagingen binnen de zorgsector.