Economische ontwikkelingen in de cultuursector

Net als in eerdere jaren heeft APE in 2016, dit keer samen met Dialogic, de monitor economische ontwikkelingen in de cultuursector uitgevoerd. Deze monitor bracht de economische ontwikkelingen in de culturele sector met betrekking tot productie/creatie, distributie en vertoning/presentatie in beeld in de verschillende sectoren (film, podiumkunsten, musea en beeldende kunst) voor de jaren 2009 t/m 2015. Het onderzoek geeft inzicht in zowel de ontwikkelingen per sector als meer algemene trends in de culturele sector.

Lees hier het eindrapport 'Economische ontwikkelingen in de cultuursector'.

Dit onderzoek vormde samen met andere onderzoeken input voor Cultuur in Beeld 2016, een uitgave van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.