Zorg

Grootstedelijkheid en het verdeelmodel beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Beschermd wonen (en Maatschappelijke opvang) is een onderdeel van de Wmo. 43 aangewezen centrumgemeenten zijn elk in hun eigen regio verantwoordelijk voor deze voorziening. Alle betrokken partijen hebben zich geschaard achter het advies van de commissie Dannenberg om de zorg- en begeleidingscomponent in de voorziening los te koppelen van de wooncomponent. En om zorg en begeleiding ambulant aan te bieden bij de cliënten in hun eigen woonomgeving. Dat biedt ook mogelijkheden om de Beschermd wonen voorziening te integreren met andere Wmo-voorzieningen. Daarvoor is nodig dat de centrumgemeenten de verantwoordelijkheid voor Beschermd wonen gaan delen met de regiogemeenten en dat de financiële middelen voor Beschermd wonen tegelijk met de andere Wmo-middelen over alle gemeenten worden verdeeld.

Meer informatie

Verkenning Randvoorwaarden Beschermd Thuis

De VNG commissie ‘Toekomst Beschermd Wonen’ (commissie Dannenberg) adviseert om beschermd wonen om te vormen naar zoveel mogelijk zelfstandig wonen met de noodzakelijke bescherming en ondersteuning.

Meer informatie

Onderzoek naar de werkwijze van Acture

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de Ziektewet-uitkering aan zieke flexwerkers (uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband) zelf te betalen en hun ziekteverzuim zelf te begeleiden in plaats van dit bij UWV onder te brengen. Bedrijven die het ZW-risico zelf dragen (zogeheten eigenrisicodragers), kunnen ervoor kiezen de begeleiding van het verzuim aan een private organisatie uit te besteden.

Meer informatie