Sociale zekerheid en participatie

Knelpunten en successen banenafspraken in de overheidssector

In het Sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. De afspraak stelt dat overheidswerkgevers 25.000 banen voor arbeidsbeperkten realiseren vóór 2024 en de marktsector 100.000 banen vóór 2026. De overheidswerkgevers hebben de tussentijdse doelstelling niet behaald, waardoor de quotumregeling per 2018 voor de overheidssector in werking is getreden

Meer informatie

Praktische handreiking 'Vaststellen begeleidingsnoodzaak' ontwikkeld

In samenwerking met een groot aantal professionals in de praktijk ontwikkelden het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (Academisch Medisch Centrum) en APE Public Economics bv (APE) een handreiking voor het vaststellen van de begeleidingsnoodzaak bij werk. Het betreft de begeleidingsnoodzaak van cliënten met een structureel functionele beperking, van wie nog niet bekend is welk werk ze gaan doen. Doel van het project was een hulpmiddel te ontwikkelen ter ondersteuning van de professionele oordeelsvorming over de inhoud, omvang en duur van de begeleiding.

Meer informatie

Onderzoek naar de financiële positie van Zaltbommel

In opdracht van de rekenkamercommissie onderzocht APE de financiële positie van Zaltbommel.

Meer informatie