Werken met psychische klachten – op zoek naar ‘good practices’

De ministeries van SZW en VWS zijn samen met GGZ Nederland, UWV, het Verbond van Verzekeraars, OVAL, kenniscentrum Phrenos, beroepsverenigingen en afgevaardigden van werkgevers, gemeenten en cliënten een project gestart ter bevordering van de participatie van mensen met psychische aandoeningen. Er zijn in Nederland tientallen interventies beschikbaar om mensen met psychische klachten, zoals depressie en overspanning, aan het werk te krijgen of te houden. Maar welke interventies zijn eigenlijk effectief en voor wie werken ze precies? Wat zijn de werkzame elementen van de interventies?

Als onderdeel hiervan voerde APE samen met het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid een onderzoek uit naar effectieve c.q. veelbelovende interventies om mensen met psychische aandoeningen (weer) aan het werk te krijgen en te houden. Het onderzoek zoomde in op de zogenaamde “ common mental disorders”: de meest voorkomende aandoeningen . Een inventarisatie leverde 89 interventies op. 19 interventies zijn nader onderzocht en beoordeeld op (theoretische) onderbouwing en effectiviteit. Vier van deze interventies bleken aantoonbaar effectief. Van de andere 15 kon dit niet worden vastgesteld.

De resultaten zijn gepresenteerd in een rapport Werken met psychische klachten – op zoek naar ‘good practices’ en tijdens het congres Mensenwerk op 9 februari 2015.

Vanuit APE hebben Philip de Jong en Femke Reijenga tijdens twee goed bezochte, interactieve workshops op dit congres de resultaten van het onderzoek toegelicht. Vraag die in de workshops centraal stond: Waarom is er in Nederland zo weinig effectiviteitsonderzoek gedaan naar deze interventies? Drie van de vier effectief gebleken interventies betreffen begeleiding van werkenden met psychische gezondheidsklachten: niet de klachten, maar het leren omgaan met werkgerelateerde problemen staat in deze aanpakken voorop, naast een duidelijke rol van leidinggevenden en de werkplek als oefenplek. In de discussie werd het belang van modelgetrouw werken en het samenwerken tussen professionals in de uitvoering onderstreept.