economisch onderzoek & advies

Inzicht in registratie en bestdingen PV-vergoedingen

Tot 1 januari 2015 ontvingen gemeenten een tegemoetkoming voor het uitschrijven van de bestuurlijke strafbeschikking overlast en parkeren. Deze tegemoetkoming staat bekend als de p... Lees meer

Quick scans meerjarig gesubsidieerde culturele instellingen

De Algemene Rekenkamer adviseerde in de in februari jl. verschenen publicatie ‘Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect’ om de verantwoordingsgegevens over het jaar... Lees meer

Technische ondersteuning commissie ‘aanpak verdeelvraagstukken’

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een externe commissie ingesteld onder leiding van Geert Jansen om een voorstel te ontwikkelen voor een transparant en houdbaar verdeelmodel... Lees meer

Beschermd Wonen Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft APE onderzoek uitgevoerd naar de kostprijs van de vanuit de AWBZ naar de gemeente overgehevelde ZZP-C pakketten (beschermd wonen). Samen... Lees meer

Onderzoek naar vernieuwingen in het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een onderzoekscommissie ingesteld die de mogelijke noodzakelijke vernieuwingen in het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand onderzoekt... Lees meer

Schoning dataverzameling forensische psychiatrie

In opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verzamelt Enigmatry in de periode 2013-2016 jaarlijks prestatie-indicatoren bij forensisch psychiatrische instellingen.... Lees meer

Schaal en welvaart: onderzoek naar de empirische literatuur

In het debat over de optimale bestuurlijke inrichting is één van de discussiepunten de samenhang tussen de schaal van de basale bestuurslaag, d.w.z. de grootte van gemeen... Lees meer

APE onderzoekt opbrengst afschaffing oldtimersregeling in opdracht van de Stichting Autobelangen

Sinds een jaar zijn alleen nog auto's van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, in plaats van de 25 jaar die daarvoor gangbaar was. Het kabinet wilde hiermee vo... Lees meer

Proefberekeningen Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) regelt per geneesmiddel de hoogte van de vergoeding van de zorgverzekeraars aan de cliënt, en hiermee ook de hoogte van een eventuel... Lees meer

Casemanagement

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft APE een onderzoek uitgevoerd naar de kosten en baten van casemanagement bij cliënten met een psychiatrische en forensische achter... Lees meer

Financiële verkenning WMO 2015

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vanaf 2015 veranderen. Uit de AWBZ wordt nu alle langdurige zorg betaald voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten –... Lees meer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  Meer projecten

  Welkom

  APE is gespecialiseerd in projecten op het snijvlak van het publieke en het private domein. Wij bieden onze klanten onderzoek en advies op maat - van beleidsdoorlichtingen tot strategisch advies, van data-analyse tot expert meetings. Onze opdrachtgevers zijn o.a. ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en private opdrachtgevers in de zorg en het onderwijs. Kijk eens rond tussen onze recente projecten of lees hier wat wij voor u kunnen betekenen.

  Actueel

  Succesvolle bijstandbestrijders

  Nieuws- en opiniemagazine Binnenlands Bestuur publiceerde vandaag een artikel over 'succesvolle bijs...

  Lees meer

  Projecten

  Resultaten tevredenheidsonderzoek schadeafhandeling NAM

  APE heeft in opdracht van de Dialoogtafel Groningen een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid va...

  Lees meer