economisch onderzoek & advies

Evaluatie van Export Coaching Programmes

Het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI), een agentschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken, draagt bij aan economische groei in ontwikkelingslan... Lees meer

Food Security Programs and Policies in Bangladesh (2014-2016)

APE maakt deel uit van een samenwerkingsverband (met MDF, Aidenvironment en Unesco-IHE) dat het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid voor Bangladesh evalueert. Lees meer

Evaluatie publiek-private partnerschappen (Schoklandakkoorden)

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken voert APE tezamen met Frans van Gerwen en MDF een evaluatie uit van het Nederlands PPS-beleid in ontwikkelingslanden. Lees meer

Trendanalyse P10

De P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten in Nederland, heeft APE gevraagd onderzoek te doen naar de meest onderscheidende, gemeenschappelijke kenmerken. Lees meer

Financiële verkenning WMO 2015

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vanaf 2015 veranderen. Uit de AWBZ wordt nu alle langdurige zorg betaald voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten –... Lees meer

Evaluatie wet op de vaste boekenprijs

Sinds 1 januari 2005 geldt voor alle algemene en wetenschappelijke boeken in de Nederlandse en Friese taal (en muziekuitgaven) een wettelijk verankerde vaste prijs die door de uitg... Lees meer

Verbetering risicovereveningsmodel curatieve GGZ

In opdracht van het ministerie van VWS heeft APE onderzoek gedaan naar eventuele uitbreiding van het risicovereveningsmodel voor de GGZ. Lees meer

Monitor economische ontwikkelingen in de culturele sector

Het ministerie van OCW wil in de periode 2013-2015 meer zicht krijgen op de economische ontwikkelingen in de culturele sector, met betrekking tot publiek, aanbod, prijs en financie... Lees meer

Evaluatie Innovatiekrediet/Uitdagerskrediet 2006-2011

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken voert APE de evaluatie van het Innovatie- en Uitdagerskrediet uit. Het Innovatiekrediet is de opvolger van het Uitdagerskrediet... Lees meer

  Welkom

  APE is gespecialiseerd in projecten op het snijvlak van het publieke en het private domein. Wij bieden onze klanten onderzoek en advies op maat - van beleidsdoorlichtingen tot strategisch advies, van data-analyse tot expert meetings. Onze opdrachtgevers zijn o.a. ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en private opdrachtgevers in de zorg en het onderwijs. Kijk eens rond tussen onze recente projecten of lees hier wat wij voor u kunnen betekenen.

  Actueel

  Verkenning verdeelmodellen decentralisatie jeugd, Wmo en participatie

  Het takenpakket van gemeenten wordt de komende jaren uitgebreid. Vanaf 2015 vinden drie grootschalig...

  Lees meer

  Projecten

  Evaluatie van Export Coaching Programmes

  Het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI), een agentschap van het ministe...

  Lees meer