economisch onderzoek & advies

Onderzoek effectiviteit interne jobcoach

In 2011 is UWV in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een onderzoek gestart naar interne begeleiding door de werkgever van werknemers met een... Lees meer

Stimulering arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen - Beschrijving en beoordeling van Good Practices

De ministeries van SZW en VWS zijn samen met GGZ Nederland, werkgevers, gemeenten, UWV, cliënten, verzekeraars, beroepsverenigingen en wetenschappers een project gestart ter b... Lees meer

Het vaste bedrag in het gemeentefonds en gemeentelijke herindeling

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft APE onderzoek gedaan naar de financiële prikkel die uitgaat van het vaste bedrag in het geme... Lees meer

De weg naar de WIA - tweede cohort

AStri en APE hebben in opdracht van UWV gezamenlijk gewerkt aan een onderzoek naar de groei van WIA-aanvragen. Het onderzoek komt neer op een replicatie van het eerdere “Weg ... Lees meer

Evaluatie publiek-private partnerschappen (Schoklandakkoorden)

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft APE tezamen met Frans van Gerwen en MDF een evaluatie uitgevoerd van het Nederlands PPS-beleid in ontwikkelingslanden. Lees meer

Review van de bekostigingssystematiek in de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak ontvangt jaarlijks een budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit dit budget worden de gerechten bekostigd. De hoogte van het budget is g... Lees meer

Beoordelingskader TOG

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft APE een verkennend onderzoek gedaan naar alternatieven voor het TOG-beoordelingskader. Het doel van de TOG... Lees meer

Food Security Programs and Policies in Bangladesh (2014-2016)

APE maakt deel uit van een samenwerkingsverband (met MDF, Aidenvironment en Unesco-IHE) dat het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid voor Bangladesh evalueert. Lees meer

Financiële verkenning WMO 2015

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vanaf 2015 veranderen. Uit de AWBZ wordt nu alle langdurige zorg betaald voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten –... Lees meer

Monitor economische ontwikkelingen in de culturele sector

Het ministerie van OCW wil in de periode 2013-2015 meer zicht krijgen op de economische ontwikkelingen in de culturele sector, met betrekking tot publiek, aanbod, prijs en financie... Lees meer

Evaluatie Innovatiekrediet/Uitdagerskrediet 2006-2011

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken voert APE de evaluatie van het Innovatie- en Uitdagerskrediet uit. Het Innovatiekrediet is de opvolger van het Uitdagerskrediet... Lees meer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  Meer projecten

  Welkom

  APE is gespecialiseerd in projecten op het snijvlak van het publieke en het private domein. Wij bieden onze klanten onderzoek en advies op maat - van beleidsdoorlichtingen tot strategisch advies, van data-analyse tot expert meetings. Onze opdrachtgevers zijn o.a. ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en private opdrachtgevers in de zorg en het onderwijs. Kijk eens rond tussen onze recente projecten of lees hier wat wij voor u kunnen betekenen.

  Actueel

  Nieuwe associate partner verbonden aan APE

  Met ingang van 1 oktober 2014 is Wim Groot als associate partner aan APE verbonden.

  Lees meer

  Projecten

  Onderzoek effectiviteit interne jobcoach

  In 2011 is UWV in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een ond...

  Lees meer