economisch onderzoek & advies

Evaluatie van het CBI

In opdracht van IOB, de inspectie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, is APE bezig met de evaluatie van het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI).... Lees meer

APE onderzoekt opbrengst afschaffing oldtimersregeling in opdracht van de Stichting Autobelangen

Sinds een jaar zijn alleen nog auto's van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, in plaats van de 25 jaar die daarvoor gangbaar was. Het kabinet wilde hiermee vo... Lees meer

Schaal en welvaart: onderzoek naar de empirische literatuur

In het debat over de optimale bestuurlijke inrichting is één van de discussiepunten de samenhang tussen de schaal van de basale bestuurslaag, d.w.z. de grootte van gemeen... Lees meer

Optreden APE op Eurosonic Noorderslag

Op vrijdag 16 januari hield Gwen Teesing, samen met André Nuchelmans (Boekmanstichting) en Arne Dee (VNPF) een presentatie ‘Poppodia in cijfers’ bij Eurosonic Noor... Lees meer

Casemanagement

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft APE een onderzoek uitgevoerd naar de kosten en baten van casemanagement bij cliënten met een psychiatrische en forensische achter... Lees meer

Evaluatie publiek-private partnerschappen (Schoklandakkoorden)

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft APE tezamen met Frans van Gerwen en MDF een evaluatie uitgevoerd van het Nederlands PPS-beleid in ontwikkelingslanden. Lees meer

Onderzoek effectiviteit interne jobcoach

In 2011 is UWV in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een onderzoek gestart naar interne begeleiding door de werkgever van werknemers met een... Lees meer

Financiële verkenning WMO 2015

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vanaf 2015 veranderen. Uit de AWBZ wordt nu alle langdurige zorg betaald voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten –... Lees meer

Review van de bekostigingssystematiek in de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak ontvangt jaarlijks een budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit dit budget worden de gerechten bekostigd. De hoogte van het budget is g... Lees meer

Evaluatie Innovatiekrediet/Uitdagerskrediet 2006-2011

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken voert APE de evaluatie van het Innovatie- en Uitdagerskrediet uit. Het Innovatiekrediet is de opvolger van het Uitdagerskrediet... Lees meer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  Meer projecten

  Welkom

  APE is gespecialiseerd in projecten op het snijvlak van het publieke en het private domein. Wij bieden onze klanten onderzoek en advies op maat - van beleidsdoorlichtingen tot strategisch advies, van data-analyse tot expert meetings. Onze opdrachtgevers zijn o.a. ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en private opdrachtgevers in de zorg en het onderwijs. Kijk eens rond tussen onze recente projecten of lees hier wat wij voor u kunnen betekenen.

  Actueel

  Optreden APE op Eurosonic Noorderslag

  Op vrijdag 16 januari hield Gwen Teesing, samen met André Nuchelmans (Boekmanstichting) en Arne...

  Lees meer

  Projecten

  Werken met psychische klachten – op zoek naar ‘good practices’

  De ministeries van SZW en VWS zijn samen met GGZ Nederland, UWV, het Verbond van Verzekeraars, OVAL,...

  Lees meer