economisch onderzoek & advies

Beoordelingskader TOG

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft APE een verkennend onderzoek gedaan naar alternatieven voor het TOG-beoordelingskader. Het doel van de TOG... Lees meer

Review van de bekostigingssystematiek in de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak ontvangt jaarlijks een budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit dit budget worden de gerechten bekostigd. De hoogte van het budget is g... Lees meer

Kostprijsonderzoek Stichting Slachtoffer in beeld

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie voerde APE eind 2013 een onderzoek uit naar de kostprijs van slachtoffer-daderbemiddelingen. Deze bemiddelingen, die sinds... Lees meer

Evaluatie van Export Coaching Programmes

Het Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI), een agentschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken, draagt bij aan economische groei in ontwikkelingslan... Lees meer

Food Security Programs and Policies in Bangladesh (2014-2016)

APE maakt deel uit van een samenwerkingsverband (met MDF, Aidenvironment en Unesco-IHE) dat het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid voor Bangladesh evalueert. Lees meer

Financiële verkenning WMO 2015

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vanaf 2015 veranderen. Uit de AWBZ wordt nu alle langdurige zorg betaald voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten –... Lees meer

Evaluatie wet op de vaste boekenprijs

Sinds 1 januari 2005 geldt voor alle algemene en wetenschappelijke boeken in de Nederlandse en Friese taal (en muziekuitgaven) een wettelijk verankerde vaste prijs die door de uitg... Lees meer

Monitor economische ontwikkelingen in de culturele sector

Het ministerie van OCW wil in de periode 2013-2015 meer zicht krijgen op de economische ontwikkelingen in de culturele sector, met betrekking tot publiek, aanbod, prijs en financie... Lees meer

Evaluatie Innovatiekrediet/Uitdagerskrediet 2006-2011

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken voert APE de evaluatie van het Innovatie- en Uitdagerskrediet uit. Het Innovatiekrediet is de opvolger van het Uitdagerskrediet... Lees meer

  Welkom

  APE is gespecialiseerd in projecten op het snijvlak van het publieke en het private domein. Wij bieden onze klanten onderzoek en advies op maat - van beleidsdoorlichtingen tot strategisch advies, van data-analyse tot expert meetings. Onze opdrachtgevers zijn o.a. ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en private opdrachtgevers in de zorg en het onderwijs. Kijk eens rond tussen onze recente projecten of lees hier wat wij voor u kunnen betekenen.

  Actueel

  Effectevaluaties als kernactiviteit voor overheden en goede doelen

  Uit de Private Sector Development beleidsdoorlichting van IOB, waar APE een bijdrage aan leverde, bl...

  Lees meer

  Projecten

  Beoordelingskader TOG

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft APE een verkennend onderzo...

  Lees meer