economisch onderzoek & advies

Schaal en welvaart: onderzoek naar de empirische literatuur

In het debat over de optimale bestuurlijke inrichting is één van de discussiepunten de samenhang tussen de schaal van de basale bestuurslaag, d.w.z. de grootte van gemeen... Lees meer

Casemanagement

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft APE een onderzoek uitgevoerd naar de kosten en baten van casemanagement bij cliënten met een psychiatrische en forensische achter... Lees meer

Economische ontwikkelingen in de culturele sector

Het ministerie van OCW wil in de periode 2013-2015 meer zicht krijgen op de economische ontwikkelingen in de culturele sector, met betrekking tot publiek, aanbod, prijs en financie... Lees meer

Het vaste bedrag in het gemeentefonds en gemeentelijke herindeling

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft APE onderzoek gedaan naar de financiële prikkel die uitgaat van het vaste bedrag in het geme... Lees meer

Stimulering arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen - Beschrijving en beoordeling van Good Practices

De ministeries van SZW en VWS zijn samen met GGZ Nederland, werkgevers, gemeenten, UWV, cliënten, verzekeraars, beroepsverenigingen en wetenschappers een project gestart ter b... Lees meer

Evaluatie publiek-private partnerschappen (Schoklandakkoorden)

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft APE tezamen met Frans van Gerwen en MDF een evaluatie uitgevoerd van het Nederlands PPS-beleid in ontwikkelingslanden. Lees meer

Onderzoek effectiviteit interne jobcoach

In 2011 is UWV in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een onderzoek gestart naar interne begeleiding door de werkgever van werknemers met een... Lees meer

Financiële verkenning WMO 2015

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vanaf 2015 veranderen. Uit de AWBZ wordt nu alle langdurige zorg betaald voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten –... Lees meer

Review van de bekostigingssystematiek in de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak ontvangt jaarlijks een budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit dit budget worden de gerechten bekostigd. De hoogte van het budget is g... Lees meer

Food Security Programs and Policies in Bangladesh (2014-2016)

APE maakt deel uit van een samenwerkingsverband (met MDF, Aidenvironment en Unesco-IHE) dat het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid voor Bangladesh evalueert. Lees meer

Evaluatie Innovatiekrediet/Uitdagerskrediet 2006-2011

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken voert APE de evaluatie van het Innovatie- en Uitdagerskrediet uit. Het Innovatiekrediet is de opvolger van het Uitdagerskrediet... Lees meer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  Meer projecten

  Welkom

  APE is gespecialiseerd in projecten op het snijvlak van het publieke en het private domein. Wij bieden onze klanten onderzoek en advies op maat - van beleidsdoorlichtingen tot strategisch advies, van data-analyse tot expert meetings. Onze opdrachtgevers zijn o.a. ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en private opdrachtgevers in de zorg en het onderwijs. Kijk eens rond tussen onze recente projecten of lees hier wat wij voor u kunnen betekenen.

  Actueel

  Onderzoeksassistenten gezocht!

  Het ministerie van Sociale Zaken heeft 100 gemeenten geselecteerd die aan de hand van een vragenlijs...

  Lees meer

  Projecten

  Beeldende kunst in cijfers

  In opdracht van De Zaak Nu heeft APE samen met Rebelgroup en aemuse onderzoek gedaan naar de toegev...

  Lees meer