economisch onderzoek & advies

Meerkosten herstel-acties PGB en besluit herindicaties

Eind 2015 hebben Ape en JE Consultancy in opdracht van het ministerie van VWS onderzocht hoeveel extra uitvoeringskosten de gemeenten hebben gehad als gevolg van de haperingen in d... Lees meer

Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand

Begin maart 2015 heeft de Nederlandse Orde van Advocaten een commissie om onderzoek te doen naar de duurzaamheid van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Leo Aarts is lid ... Lees meer

Quick scans meerjarig gesubsidieerde culturele instellingen

De Algemene Rekenkamer adviseerde in de in februari jl. verschenen publicatie ‘Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect’ om de verantwoordingsgegevens over het jaar... Lees meer

Inzicht in registratie en bestedingen PV-vergoedingen

Tot 1 januari 2015 ontvingen gemeenten een tegemoetkoming voor het uitschrijven van de bestuurlijke strafbeschikking overlast en parkeren. Deze tegemoetkoming staat bekend als de p... Lees meer

Proefberekeningen Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) regelt per geneesmiddel de hoogte van de vergoeding van de zorgverzekeraars aan de cliënt, en hiermee ook de hoogte van een eventuel... Lees meer

Schaal en welvaart: onderzoek naar de empirische literatuur

In het debat over de optimale bestuurlijke inrichting is één van de discussiepunten de samenhang tussen de schaal van de basale bestuurslaag, d.w.z. de grootte van gemeen... Lees meer

APE onderzoekt opbrengst afschaffing oldtimersregeling in opdracht van de Stichting Autobelangen

Sinds een jaar zijn alleen nog auto's van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, in plaats van de 25 jaar die daarvoor gangbaar was. Het kabinet wilde hiermee vo... Lees meer

  Welkom

  APE is een onderzoeks- adviesbureau gespecialiseerd in beleidsvraagstukken in de publieke sector. Wij onderzoeken effecten van beleid op landelijk niveau en op organisatieniveau. Hiervoor maken wij gebruik van geavanceerde econometrische modellen en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

  Actueel

  Informatief actualiteitenseminar Wmo

  Donderdag 16 juni 2016 hebben gemeentelijke beleidsambtenaren op een ingelast Wmo actualiteitensemin...

  Lees meer

  Projecten

  Onderzoek niet-verzilverde zorg Bollenstreek

  Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek houdt, net als vele andere gemeenten, budget ov...

  Lees meer