S. van der Haar, MSc

consultant

S. van der Haar, MSc

Selma van der Haar is vanaf februari 2015 werkzaam bij APE. Ze heeft een Master in Ontwikkelingseconomie van de Wageningen Universiteit en een Master in Zorgeconomie van de Erasmus Universiteit. Bij APE werkt Selma dan ook voornamelijk aan projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en gezondheidszorg. Zo is ze betrokken bij verschillende evaluaties van ontwikkelingsprogramma’s voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De projectinhoud varieert van subsidies voor private sector ontwikkeling tot een programma voor de verwijdering van landmijnen in post-conflict gebieden. Daarnaast werkt Selma aan projecten gericht op de Nederlandse zorgmarkt. Ze heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan de verbetering van het risicovereveningsmodel voor de GGZ en aan een doorrekening van een nieuw geneesmiddelenvergoedingensysteem.

Door haar brede opleiding bezit Selma over een uitgebreide toolkit met onderzoeksvaardigheden. Ze heeft ervaring met de kwantitatieve analyse van grote hoeveelheden enquêtegegevens. Daarnaast is ze bedreven in het afnemen van (semi-) gestructureerde interviews met mensen in verschillende culturele settingen. Selma weet door te dringen tot de kern van een probleem door de juiste vragen te stellen. Ze kan complexe problematiek ontrafelen en op eenvoudige wijze uiteenzetten.

In contact komen met Selma van der Haar?
E-mailadres: s.vanderhaar@ape.nl
Telefoonnummer: 070 311 48 50
Mobiel nummer: 06 1396 8293


terug naar overzicht