Verdiepend onderzoek naar het resultaat V&V voor een aantal verzekeraars

Uit het eerder door APE uitgevoerde onderzoek ‘Ontwikkeling van een regiocriterium voor de verpleging en verzorging’ bleek dat tussen verzekeraars grote verschillen in de resultaten voor de V&V bestaan. Een aantal verzekeraars heeft daarom met toestemming van het ministerie van VWS en de andere verzekeraars door APE een verdiepende analyse laten uitvoeren.

In deze verdiepende analyse zijn de parameters die invloed op het V&V-resultaat hebben nader onderzocht. Met de uitkomsten van deze verdiepende analyses konden wij de verzekeraars inzicht geven in de oorzaken van het niveau van het resultaat.