Inzicht in registratie en bestedingen PV-vergoedingen

Tot 1 januari 2015 ontvingen gemeenten een tegemoetkoming voor het uitschrijven van de bestuurlijke strafbeschikking overlast en parkeren. Deze tegemoetkoming staat bekend als de proces- verbaal vergoeding. Na de aankondiging van deze afschaffing dienden de Tweede Kamerleden Dijkhoff en Segers een motie in waarin wordt verzocht om de gevolgen van de afschaffing van de proces- verbaal vergoeding te onderzoeken.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft daarop APE Public Economics bv verzocht om de registratie en besteding van de vergoeding door gemeenten inzichtelijk te maken. Inzicht in het gebruik van de tegemoetkoming is een noodzakelijke stap om een mogelijk verband tussen het beŽindigen van de vergoedingsregeling en de genoemde gevolgen te verklaren.

Het onderzoek toont dat de gemeenten de proces- verbaal vergoeding hebben geregistreerd op een overkoepelende post in de gemeentelijke begroting en jaarrekening. Het merendeel van de gemeenten heeft de proces-verbaal vergoeding besteed aan buitengewoon opsporingsambtenaren of handhaving in het algemeen.

Het eindrapport†'Registratie en besteding van de proces verbaal-vergoedingen door gemeenten' kunt u vinden op de website van het WODC.
 


  -