Nederland is niet ziek meer

Zo luidt de verrassende slotsom van een grootschalig, gezamenlijk onderzoek van APE en AStri onder langdurig zieke werknemers in Nederland. In deze studie, gefinancierd door de Stichting Instituut GAK, hebben APE en AStri 4.000 langdurig zieke werknemers en 2.300 vangnetters gevolgd gedurende een periode van anderhalf jaar.

Op deze pagina vindt ueen korte samenvatting van de resultaten, die op 9 december 2010 zijn aangeboden aan de Joop Linthorst, de voorzitter Raad van Bestuur van UWV. Via het keuzemenu aan de linkerzijde kunt u het boek Nederland is niet ziek meer downloaden, per hoofdstuk of in zijn geheel.


WIA-mirakel


Het WIA-stelsel voor de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft korte metten gemaakt met het WAO-debakel. Daarop beten politiek en bestuur tientallen jaren hun tanden stuk. In enkele jaren is het aantal nieuwe uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid met ongeveer 70% gedaald. Door dit WIA-mirakel is Nederland in 2010 niet ziek meer.

Het WIA-mirakel blijkt mensenwerk, zo stellen de onderzoekers vast: het is vrijwel volledig toe te schrijven aan de reeks van maatregelen, die begon met de privatisering van de verzekering voor ziekteverzuim in 1996 en eindigde met de invoering van de WIA in 2006. Die privatisering hield in dat werkgevers de eerste twee jaar financieel aansprakelijk werden voor het ziekteverzuim. Dit stimuleerde werkgevers om zich veel meer in te zetten voor herstel en werkhervatting van hun zieke werknemers – met verbluffend resultaat.

Het onderzoek laat duidelijk zien dat re-integratie-inspanningen van werkgevers en verzuimprofessionals effect hebben. Tijdige, op werkhervatting gerichte acties leiden tot een aanzienlijk hogere kans voor werknemers om tot werkhervatting te komen. Zelfs na negen maanden ziekte komt 70% weer gewoon aan het werk. Dat is veel meer dan onder het WAO-regime. Van de overige 30% is ongeveer de helft te ziek om nog te kunnen werken. Van de onderzochte groep langdurig zieke werknemers doet 26% uiteindelijk een beroep op de WIA.

Voor zogeheten ‘vangnetters’, zieke (ex)werknemers die om diverse redenen geen werkgever (meer) hebben, is het WIA-stelsel nog niet zo succesvol. Van hen komt maar 23% na negen maanden ziekte aan de slag. Het aantal langdurig zieke vangnetters dat een beroep doet op de WIA is 55%. Dat komt voor een belangrijk deel doordat vangnetters na ziekmelding geen werkgever meer hebben die hen uit de brand wil helpen. Zij kunnen per definitie ook niet gebruik maken van wat onder reguliere zieke werknemers verreweg de meest gebruikelijke route is: hervatten van het eigen werk, soms met enige aanpassingen, heel vaak geleidelijk.