Kosten-batenanalyse investeringsplan voor hogescholen

De HBO-raad heeft recent de strategische agenda ‘Kwaliteit als opdracht’ en het bijbehorende investeringsplan gepubliceerd. APE en TIER hebben dit plan tegen het licht gehouden.

De extra investeringen in het hoger beroepsonderwijs worden ingezet in het terugdringen van de uitval van hbo-studenten met 5%, in het verhogen van het aantal studenten dat na de bachelor ook een hbo-master afrondt, in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in de bachelorfase, en in een versterking van het praktijkgerichte onderzoek.

Uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse van het investeringsplan, door APE en TIER, blijkt dat op termijn van 40 jaar de totale baten de kosten met een factor 3 overtreffen (€ 2,4 mld. aan baten versus € 0,8 mld. aan investeringen). Iedere euro levert uiteindelijk drie euro op. De meerwaarde is soms al binnen enkele jaren merkbaar, maar soms pas op langere termijn. In alle gevallen is er een duidelijke extra opbrengst zowel voor de afgestudeerden zelf als voor de samenleving als geheel.

De terugdringing van de uitval van studenten in de bachelorfase met 5% en een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs levert netto tot € 1,2 mld. op, terwijl de extra financieringsimpuls in HBO-masters een netto opbrengst van € 380 mln. met zich brengt. De extra investering in het praktijkgerichte onderzoek is na 6 jaar kosteneffectief, terwijl in circa twaalf jaar de baten de kosten met een factor overtreffen.

Download hier het rapport Kosten-batenanalyse van het investeringsplan ‘Kwaliteit als opdracht’. Of kijk voor meer informatie op de website van de HBO-raad.

Actueel

Literatuuronderzoek Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

In het voorjaar van 2015 hebben APE onderzoekers Vera Haanstra en Femke Reijenga samen met Saskia An...

Lees meer

Projecten

Evaluatie training “ baas in eigen loopbaan” ten behoeve van het A+O fonds Gemeenten

In 2012 heeft het A+O fonds Gemeenten met tien gemeenten en het bureau Human Talent Consultants (HTC...

Lees meer